Az Amazon Web Services Kreditprogram Nonprofit Szervezeteknek következő feltételei („Kreditfeltételek”) minden olyan AWS kreditre („Kreditek”) alkalmazandók, amelyet támogatásként kapnak a szervezetek. A nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak, amelyeket ebben a dokumentumban nem definiáltak, jelentésükben megegyeznek az AWS Felhasználói feltételekben említettekkel, amely a http://aws.amazon.com/agreement címen található.

1. A kreditek felhasználása

1.1. A krediteket csak az AWS meghatározott szolgáltatásaira lehet felhasználni („Támogatott szolgáltatások”) a kreditfeltételeknek, illetve az AWS felhasználási feltételeknek és más ide vágó szerződéseknek megfelelően. Nem használhatja ezeket a krediteket olyan költégekre, amelyek különböző szolgáltatások felhasználásából eredtek a kredit odaítélése előtt. Emellett a Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, illetve az AWS által „nem támogatott szolgáltatásnak” minősítettek kívül esnek a program keretein. A támogatás nem használható előlegek adására. A nem támogatott szolgáltatásokat a normál árjegyzék szerint számlázzuk. Amennyiben a Támogatott szolgáltatások felhasználásának költségeit a meglévő kredit nem fedezi, a fennmaradó költséget az AWS fiókjára terheljük.

1.2. Kreditjeit csak a küldetésnyilatkozatában megjelölt célok elérését segítő tevékenységek finanszírozására használhatja.

1.3. Rendelkeznie kell érvényes AWS fiókkal (illetve létre kell hoznia egy újat), mielőtt felhasználhatná kreditjeit. Amikor az összes kreditet felhasználta, az ezután felmerülő költségeket az AWS fiókjára terheljük standard árfolyamon. A kreditek egy évvel a kódok alkalmazása után érvényüket vesztik. Önök felelősek a felmerülő AWS költségek nyomon követéséért. Amennyiben nem használja fel a kreditet a lejárati idő előtt, akkor ez visszaszáll a kibocsátóra. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor töröljük a krediteket. Semmilyen térítéseket nem ajánlunk a lejárt, illetve törölt kreditekért, mivel ezek nem téríthetők vissza.

1.4. A kreditjei az Ön személyéhez kötöttek. Nem adhatja el őket, nem licencelheti másnak, nem adhatja bérbe, és másképp sem ruházhatja át őket. Kreditjeit nem alkalmazhatja más fiókokra. A krediteket visszavonjuk, ha megpróbálja eladni, licencelni, bérbe adni, vagy másképpen átruházni őket. A krediteknek nincs direkt értéke, nem válthatók pénzre, és csak az AWS szolgáltatások felhasználására való ösztönzésként értelmezendők.

1.5. A kreditjei érvényüket vesztik, ha csalásra vagy visszaélések elkövetésére használják őket, illetve ha a felhasználás közben nem tartják be a Felhasználási feltételeket. MÁS JOGI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁT FENNTARTJUK, EMELLETT VISSZA KELL TÉRÍTENIE AZOKAT A KREDITEKEKET, AMELYEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSE KÖZBEN HASZNÁLT FEL.

1.6. A krediteket csak a Támogatott szolgáltatások díjainak kiegyenlítésére lehet felhasználni, nem alkalmazhatóak eladások, bruttó átvételek, hasonló tranzakciós díjak („Tranzakciós díjak”) fizetésére. A megfelelő Tranzakciós díjakat az AWS fiókjára terheljük.

2. További feltételek

2.1. Beleegyezik, hogy az AWS nevét és/vagy képmását használja az AWs nonprofit program előmozdítására.

2.2. Nem adhat ki sajtónyilatkozatokat az Amazon Web Services nonprofit szervezeteknek szóló kreditprogramjáról írásbeli engedélyünk nélkül. Ezen felül nem tüntetheti fel hamis fényben az Ön és a köztük lévő munkakapcsolatot. Például, nem utalhat arra, hogy támogatjuk, szponzoráljuk, illetve pénzzel segítjük a szervezetét és küldetését írásos engedélyünk nélkül. Az AWS logó felhasználása szigorúan a AWS Trademark Guidelines, AWS Co-Marketing Guidelines, illetve az AWS által lefektetett más irányelveknek megfelelően történhet.

2.3. Szigorúan tartja magát az AWS nonprofit kreditprogram szabályaihoz és irányelveihez.

2.4. Az AWS nonprofit kreditprogramot bármikor megszüntethetjük vagy megváltoztathatjuk.

2.5. Az adatok és információk, amelyekről tudomást szerez az ajánlatainkból, illetve más módon, AWS bizalmas információk, amely a Felhasználási feltételek rendelkezéseinek hatálya alá esik és ennek megfelelően Önnek is bizalmasan kell kezelnie őket. Ebbe beletartoznak a biztonsági információk és a szolgáltatások jobbításáról szóló ajánlások is.

2.6. A kreditek nem alkalmazhatóak, illetve nem ítélhetők oda önnek, ha a fiókját kormányzati szervek nevében, illetve céljaira használja, kivéve ha írásban beleegyezünk. Ha a kreditet más kormányzati entitás nevében/céljaira használja, akkor bizonyosodjon meg róla, hogy ezekkel a tevékenységekkel nem sért törvényeket, előírásokat, végzéseket, beleértve etikai szabályokat is, továbbá nem cselekszik az AWS érdekei ellen.

X
A {link_name} végzi az érvényesítéseket és biztosítja az ügyfélszolgálatot a CIVILTECH.HU partnerei számára. Visit {link_name}arrow