A CivilTech Program jogosultsági feltételei

A CivilTech Program keretében Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek és nyilvános könyvtárak juthatnak szoftveradományokhoz vagy kedvezményes szoftverekhez, szolgáltatásokhoz. A pályázó szervezeteknek az alábbiakban részletezett általános jogosultsági feltételeknek kell megfelelniük. Az egyes adományozó partnerek ezen kívül meghatározzák a saját jogosultsági kritériumaikat, ami azt jelenti, hogy a CivilTech Programon keresztül az egyes szervezetek csak abban az esetben juthatnak adományhoz, ha megfelelnek az adományozó partner által elvárt kiegészítő feltételeknek is.

Támogatható szervezettípusok

 • alapítványok, egyesületek
 • regisztrált vallási közösségek
 • közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságok
 • nyilvános könyvtárak

Azok az 1997. évi CXL törvényben meghatározott nyilvános könyvtárak jogosultak részt venni az adományozó programban, amelyek már szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Azok, amelyek még eddig nem regisztrálták magukat, a miniszter által rendszeresített formanyomtatvány Könyvtári Intézetnek való benyújtásával kérhetik a jegyzékbe való felvételüket.

Figyelem! Amennyiben egy központilag vezérelt, több fiókkal rendelkező könyvtári hálózat (pl. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) kíván részt venni a CivilTech Programban, úgy minden egyes fiókkönyvtárnak külön kell regisztrálni a Programba.

 • A nyilvános könyvtárak nem jogosultak részt venni a Microsoft Office 365 nonprofitoknak programjában. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy más formában ne tudnának hozzájutni: érdemes tájékozódni a Microsoft Oktatási Office 365 csomagjairól.
 • A nyilvános könyvtárak azon számítógépekre igényelhetnek Microsoft szoftveradományt, amelyek az olvasóközönség rendelkezésére állnak, valamint azon nem nyilvános számítógépekre és szerverekre, amelyek ezek kiszolgálását végzik.

Nem támogatható szervezettípusok

A CivilTech Program a TechSoup globális hálózatának partnere. A program szabályzatát úgy állították össze, hogy minden ország nonprofit szervezetei azonos feltételekkel vehessenek részt a programban. Ezen szabályzat alapját képezi a szervezetek jogállása a TechSoup és az egyes adományozó partnerek megállapodása szerint. Ennek folytán a CivilTech Program a fentiekben fel nem sorolt szervezet regisztrációját nem fogadhatja el.

 

Az alábbiakban felsorolunk néhány példát, hogy milyen típusú szervezetek nem regisztrálhatnak programunkba:

 • oktatási intézmények, beleértve az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket és kollégiumokat
 • kormányzati szervek vagy ügynökségek, beleértve az állami fenntartású múzeumokat, kormányközi szervezeteket és ENSZ szervezeteket
 • egészségügyi szervezetek és hálózatok, beleértve kórházakat, szakhálózatokat, ambuláns egészségügyi szolgáltatásokat, otthoni ellátási és gondozói intézményeket, egészségügyi kutatószervezeteket és laboratóriumokat – kivéve, ha nonprofit gazdasági társaság formájában működik
 • magánalapítványok és nem közcélú tevékenységet végző alapítványok, egyesületek
 • nem nyilvános könyvtárak, beleértve a magánkönyvtárakat, iskolai könyvárakat, szakkönyvtárakat, katonai könyvtárakat és kormányzati könyvtárakat
 • politikai szervezetek (politikai pártok, pártalapítványok, kampányok, törvénykezés)

A CivilTech Programra kizárólag jogi személyek regisztrálhatnak, természetes személyek nem.

Szükséges követelmények

A szervezetnek a típusának megfelelő hivatalos nyilvántartásban bejegyzett szervezetnek kell lennie. A szervezet regisztrációja véglegesítésének részeként ellenőrizzük a megfelelő nyilvántartást, és összevetjük az abban szereplő adatokat a nyilvántartásba vett adatokkal. Kérjük, regisztráció előtt győződjön meg arról, hogy a bejegyzett adatai aktuálisak-e, és ha nem, nyújtson be módosítási kérelmet.

 

A szervezetek adatait az alábbi közhiteles adatbázisokban ellenőrizzük:

A pályázó szervezetnek nyitottnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie. A CivilTech Program, valamint a TechSoup és teljes nemzetközi hálózata különös hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, és nem engedélyezheti azon szervezetek regisztrációját, amelyek életkoron, etnikai, nemi, nemzeti hovatartozáson, fogyatékosságon, fajon, testméreten, valláson, szexuális orientáción vagy gazdasági-társadalmi helyzeten alapuló diszkriminációt hirdetnek, támogatnak vagy gyakorolnak. A program keretein belül termékeket igénylő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

A CivilTech figyelembe veheti a megkülönböztetés külső bizonyítékait is, például a negatív nyilvánosságot, vagy a szervezet közösségi média bejegyzéseit is, amelyek gyűlöletbeszéd, tiszteletlen magatartás vagy megfélemlítés révén gyakorolhatnak diszkriminációt. A CivilTech fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból megtagadja a szolgáltatást ilyen szervezetek részére.

Adományozó partnereink mindezeket kiegészíthetik saját diszkriminációellenes szabályzatukkal, melyet a megrendelés véglegesítésekor kell elfogadniuk a szervezeteknek.

Jogosultság egyéni adományprogramokra

Annak érdekében, hogy a nonprofit szervezetek kihasználhassák adományozó partnereink kedvezményeit, a CivilTech Program általános feltételein túlmenően meg kell felelniük az adott partner saját feltételeinek is. Így tehát a CivilTech Program követelményeinek megfelelés nem feltétlenül jelenti az adományprogramokra megfelelést. Partnereink különféle kiegészítő feltételeket támaszthatnak adományuk feltételeként a nonprofit szervezetek felé; ilyen lehet például a szervezet mérete, éves költségvetése, alaptevékenysége stb. Egyes esetekben a támogathatóság elbírálásához további adatokat kérhetnek. Ugyancsak hatáskörükben áll meghatározni az adományozási kérelmek mennyiségét és gyakoriságát. Részletes információt partnereink feltételeiről itt találnak:

Adobe Amazon Asana
Autodesk Bitdefender Box.org
Cisco Docusign Donated Docusign Discounted
FlixBus Microsoft Donated Microsoft Discounted
NortonLifeLock O&O Software Tableau
TeamViewer Veritas Zoom

A szervezet jogosultságát az egyes adományozási programokra a regisztráció véglegesítése folyamán automatikusan kiértékeljük, az eredményt pedig bejelentkezés után a saját fiókjuk adatainál megtekinthetik. Az egyes programok jogosultsági feltételei időről időre változhatnak.

A CivilTech Programon keresztül beszerzett termékeket nem lehet továbbadni, továbbértékesíteni, vagy olyan számítógépekre telepíteni, melyeket más szervezeteknek, magánszemélyeknek adományoznak vagy sorsolnak ki, még akkor sem, ha erre jótékonysági keretek között kerül sor.

Az adományok nem megfelelő kezeléséből és használatából következő károkért sem anyagi, sem jogi felelősséget nem vállalunk!

X
A {link_name} végzi az érvényesítéseket és biztosítja az ügyfélszolgálatot a CIVILTECH.HU partnerei számára. Visit {link_name}arrow