A részvétel feltétele

Azok az 1997. évi CXL törvényben meghatározott nyilvános könyvtárak jogosultak részt venni az adományozó programban, amelyek már szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Azok, amelyek még eddig nem regisztrálták magukat, a miniszter által rendszeresített formanyomtatvány Könyvtári Intézetnek való benyújtásával kérhetik a jegyzékbe való felvételüket.

A jogosultság elbírálásának folyamata

 1. A könyvtár regisztrál a CivilTech Program honlapján.
 2. Elküldi a pályázatát, mely a jogosultság elbírálásához szükséges. A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
  • nyilatkozat arról, hogy ki a fenntartó szervezet,
  • a fenntartó által kiadott alapító okirat hitelesített másolata,
  • a kitöltött és aláírt Pályázati Űrlap (egy oldalas dokumentum a szervezet tevékenységeiről, céljairól, valamint annak igazolása, hogy hány darab háttérmunkára használatos és hány darab nyilvános hozzáférésű számítógéppel rendelkezik a könyvtár),
  • a jelentkező könyvtár képviselőjének aláírt és bélyegzővel ellátott igazolását arról, hogy a regisztrációkor megadott email a szervezet hivatalos email címe (kérjük, tüntessék fel a regisztrációkor megadott email címet az igazoláson),
 3. A CivilTech meghatározza a szervezet jogosultságát azzal, hogy ellenőrzi, szerepel-e már a Nyilvános könyvtárak jegyzékében. Amennyiben a könyvtár még nem szerepel benne, vagy nem rendelkezik nyilvános hozzáférésű számítógéppel, nem lesz jogosult a programban való részvételre.

Figyelem! Amennyiben egy központilag vezérelt, több fiókkal rendelkező könyvtári hálózat (pl. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) kíván részt venni a CivilTech Programban, úgy minden egyes fiókkönyvtárnak külön kell regisztrálni a Programba.

Egyéb tudnivalók

 • A nyilvános könyvtárak nem jogosultak részt venni a Microsoft Office 365 nonprofitoknak programjában. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy más formában ne tudnának hozzájutni: érdemes tájékozódni a Microsoft Oktatási Office 365 csomagjairól.
 • A nyilvános könyvtárak azon számítógépekre igényelhetnek Microsoft szoftveradományt, amelyek az olvasóközönség rendelkezésére állnak, valamint azon nem nyilvános számítógépekre és szerverekre, amelyek ezek kiszolgálását végzik.
X
A {link_name} végzi az érvényesítéseket és biztosítja az ügyfélszolgálatot a CIVILTECH.HU partnerei számára. Visit {link_name}arrow