Adobe - Jogosultság és rendelési keret

Restrictions: 

Mennyiség:

 • Egy szervezet maximum négy terméket igényelhet egy költségvetési évben (július 1. – június 30.).
 • Egy szervezet korlátlan számú egyéni Creative Cloud Photography csomag tagságot kérhet.

Költségvetés:

 • Azok a szervezetek jogosultak Adobe adományt igényelni, amelyek éves költségvetése nem haladja meg a 10 millió dollárt (kb. 2.91 milliárd Forint).
 • A szervezetek a működési költségvetés nagyságától függetlenül jogosultak egyéni Creative Cloud Photography csomag tagságra ennek a programnak a keretében.

Kizárólag nonprofit szervezetek és könyvtárak:

A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek és nyilvános könyvtárak számára érhetőek el. A könyvtáraknak szerepelniük kell a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében.

Szervezettípusok:

 • Az alábbi típusú szervezetek nem jogosultak adományozott termékek kérésére ebben a programban.
  • Diákszervezetek
  • Számítógép-felújítási programok
  • Törvényhozói és politikai szervezetek (kivéve a választással kapcsolatos oktatást)
  • Érdekképviseleti szervezetek
  • Világi közösség megjelölés nélküli vallási szervezetek. A világi megjelölés azt jelenti, hogy a szervezet nem áll kapcsolatban egyházzal vagy más vallási szervezettel, és vallásos meggyőződéseikre való tekintet nélkül nyújt embereknek szolgáltatásokat, valamint nem propagál egyetlen hitet sem.
 • Típustól függetlenül valamennyi szervezet jogosult a csökkentett árak elérésére ebben a programban.

Felhasználási feltételek:

Az Adobe termékeit kérelmező szervezeteknek el kell fogadniuk az érvényes felhasználási feltételeket.

Diszkrimináció-ellenes szabály:

Azok a szervezetek, amelyek kor, etnikum, nem, nemzeti hovatartozás és származás, fogyatékosság, faj, méret, vallás, szexuális beállítottság vagy gazdasági-társadalmi háttér alapú diszkriminációt népszerűsítenek, támogatnak vagy folytatnak, nem jogosultak részt venni a programban. Azon szervezeteknek, amelyek termékeket kívánnak kapni jelen program keretein belül, hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

Esettanulmány:

A termékekből részesülő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük információt szolgáltatni az Adobe számára a programmal kapcsolatos esettanulmány vagy ajánlás készítéséhez.

Termékterjesztés:

 • Jelen program keretein belül kizárólag a jogosult szervezetek részesülnek termékekben, magánszemélyek nem.
 • A csökkentett árakat csak a jogosult szervezeteknél dolgozó egyének érhetik el.
 • A termékekben részesülő szervezetek nem ruházhatják át és nem értékesíthetik az Adobe termékeket.