Cisco - Jogosultság és rendelési keret

Mennyiség:

Egy szervezet egy rendelést adhat le Cisco termékekre egy költségvetési évben (július 1. – június 30.). Az összes megrendelt termék után felszámított adminisztrációs / szolgáltatási díj nem haladhatja meg a 4.000 dollárt.

Költségvetés:

Azok a szervezetek jogosultak Cisco adományt igényelni, amelyek éves költségvetése (a legfrissebb adatot kell megadni a honlapon) nem haladja meg a 20 millió dollárt (kb. 5,6 milliárd Forint).

Kizárólag nonprofit szervezetek:

 • A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok számára érhetőek el.
 • Országos szervezetek (például a YMCA és Vöröskereszt), amelynek több mint 20 tagszervezete van (még ha különálló szervezetnek is minősülnek, és nem finanszírozza az országos szervezet), nem jogosultak Cisco adományokra.
 • Miután a CivilTech feldolgozta a beérkező adományigénylést, lehetősége van további információk kérésére is az igénylő szervezetre vonatkozóan, hogy megfelel-e a Cisco filantróp elvárásainak. A Cisco fenntartja a jogot arra, hogy bármikor elutasítsa az adományigénylést. A CivilTech nem dolgozza fel az elutasított igénylésekre beérkező befizetéseket. Az ilyen befizetéseket visszatérítjük az Ön szervezetének.

Szervezettípusok:

Az elsődlegesen és közvetlenül gazdaságilag hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó szervezetek jogosultak Cisco adományokra. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy szervezetének fő küldetése és szolgáltatásai megfelelnek az alábbi tevékenységek egyikének:

 • Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, például:
  • Rokkant személyek kezelése
  • Közegészségügy, egészségnevelés
  • Beteg- és családtámogatás
 • Szociális lakásügy, lakhatás, például:
  • Lakásellátás javítása, támogatás
 • Oktatási, képzési tevékenységek hátrányos helyzetű csoportok számára, például:
  • Gyakornokképzés, munkavállalási tanácsadás és segítségnyújtás
  • Olvasási nehézségekkel küzdő személyek fejlesztése

Az alábbiakban példaként felsorolt szervezetek nem jogosultak arra, hogy Cisco adományokat kapjanak a CivilTech programon keresztül:

 • Világi közösségi rendeltetéssel nem rendelkező vallási szervezetek: a „világi rendeltetés” meghatározás szerint olyan, egyháztól, ill. vallási szervezetektől független szervezetekre vonatkozik, amelyeknek a szolgáltatásait vallási hovatartozástól függetlenül bárki igénybe veheti, és amelyek nem hirdetik egy bizonyos vallás tanait. Pl. egy egyház által működtetett, de különálló szervezetként működő élelmiszerbank, amely vallási hovatartozástól függetlenül juttat élelmiszerhez bárkit, aki jogosult a szolgáltatásra
 • Mentális és szenvedélybetegek kezelése
 • Kórházi és intézeti ellátás támogatása, kórházi eszköz- és műszerfejlesztés támogatása, járóbeteg- és rehabilitációs ellátás támogatása
 • Intézményes idősellátás, támogatás (még akkor sem, ha korábban jogosultak voltak)
 • Politikai szervezetek (politikai pártok, kampányok, törvénykezés)
 • Jogi segítségnyújtás és tanácsadás
 • Olyan ifjúsági szervezetek, amelyek nem hátrányos helyzetű csoportok oktatásával, munkahelyi képzésével és művelődésének támogatásával foglakoznak
 • Ifjúsági központok és klubok
 • Rádiós, televíziós, kiadói tevékenyég vagy képzés
 • Adománygyűjtő és osztó szervezetek, adományosztás és támogatás
 • Ösztöndíjat és támogatást nyújtó szervezetek
 • Iskolák, tudományos szervezetek: alap-, közép- és felsőoktatási intézmények (sem állami, sem magánintézmények); oktatási intézmények alapítványai, adománygyűjtő szervezetei; ösztöndíjakat nyújtó szervezetek
 • Cisco Hálózati Akadémia Program keretében képzést nyújtó szervezetek
 • Állatkórházak, állatmenhelyek, állatvédő szervezetek
 • Szabadidős vagy sporttevékenység, szolgáltatás
 • Tudományos kutatás
 • Gyermekmegőrzés
 • Múzeumok
 • Művészeti, kulturális és környezetvédelmi oktatást nyújtó szervezetek
 • Könyvtárak
 • Táborok
 • Állatkertek
 • Járóbeteg ellátás
 • Egészségügyi mentőszolgálatok, tűzoltóságok, önkéntes tűzoltószervezetek, egészségügyi mentőszolgálatok, helikopteres mentőszolgálatok
 • Kórházak, gondozó és lábadozó otthonok (szanatóriumok)
 • Olyan szervezetek, amelyek kor, etnikai hovatartozás, nem, nemzeti származás, fogyaték, faj, testmagasság, vallás, szexuális orientáció vagy gazdasági-társadalmi háttér alapján való diszkriminációt pártolnak, támogatnak vagy gyakorolnak.

Felhasználási feltételek:

A Cisco termékeit kérelmező szervezeteknek el kell fogadniuk az érvényes felhasználási feltételeket.

Kizárólag Cisco termékek:

Cisco rendelések nem tartalmazhatnak nem Cisco termékeket. A nem Cisco igényléseket elkülönülten kell kezelni, annak érdekében, hogy a kiszállítást ne befolyásolja a Cisco hosszadalmas feldolgozási eljárása.

Diszkrimináció-ellenes szabály:

Azok a szervezetek, amelyek kor, etnikum, nem, nemzeti hovatartozás és származás, fogyatékosság, faj, méret, vallás, szexuális beállítottság vagy gazdasági-társadalmi háttér alapú diszkriminációt népszerűsítenek, támogatnak vagy folytatnak, nem jogosultak részt venni a programban. Azon szervezeteknek, amelyek termékeket kívánnak kapni jelen program keretein belül, hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

Esettanulmány:

A termékekből részesülő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük információt szolgáltatni a Cisco számára a programmal kapcsolatos esettanulmány vagy ajánlás készítéséhez.

Termékterjesztés:


 • Jelen program keretein belül kizárólag a jogosult szervezetek részesülnek termékekben, magánszemélyek nem.
 • A termékekben részesülő szervezetek nem ruházhatják át és nem értékesíthetik a Cisco termékeit.
 • A teljesítés részben eltérhet az igényléstől: a hálózat kialakításának, az eszközök rendelkezésre állásának, a szállítások ütemezésének függvényében a Cisco fenntartja magának a jogot a késedelmes szállításra, illetve arra, hogy a megrendelt termék helyett egy funkcionalitásában azonos, azonban más típust szállítson.
 • Minden Cisco termék magában foglal egy ötéves Cisco SMARTnet szolgáltatást, valamint hardver- és szoftvertámogatást. Miután az ötéves periódus lejárt, javasoljuk, hogy évente hosszabbítsák meg a SMARTnet szolgáltatást és a támogatási megállapodást mindaddig, amíg birtokukban van az eszköz, és amíg az el nem éri a hivatalos életciklusa végét, és a Cisco már nem nyújt támogatást azzal kapcsolatban.

További információkért kattintson a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontra.