Microsoft - Jogosultság, rendelési keret és termékvisszaküldések

Mennyiség:

A Microsoft egy adott rendelési kereten belül biztosít termékadományokat nonprofit szervezetek és nyilvános könyvtárak számára, melyeket a szervezetek egy kétéves rendelési perióduson belül igényelhetnek. Az Ön szervezetének első adománykérése 2011. július 27-e után a folyamatosan ismétlődő kétéves ciklus kezdetét jelenti. Egy kétéves időszakon belül minden jogosult nonprofit szervezet és nyilvános könyvtár kérhet:

 • Akár 10 termékcsoportból (2018. április 1-jéig, utána minden termékre külön) termékcsoportonként maximum 50 licencet asztali számítógépekre, illetve csak licencet igénylő terméket
 • Maximum 25 rendszermag alapú szerverterméket termékcsoportonként
 • Maximum 5 nem rendszermag alapú szerverterméket függetlenül a termékcsoporttól.

Nincs limit arra vonatkozóan, hogy egy szervezet hányszor kérhet Microsoft adományt egy kétéves cikluson belül mindaddig, amíg ki nem merítette a rendelési keretet. A két év letelte után egy új kétéves periódus kezdődik, és a rendelési keret felső korlátját visszaállítjuk.

Költségvetés:

Ez az adomány bármilyen nagyságú működési költségvetéssel rendelkező szervezet számára elérhető.

Kizárólag nonprofit szervezetek és könyvtárak:

 • A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek és nyilvános könyvtárak számára érhetőek el. A könyvtáraknak szerepelniük kell a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében.
 • A nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak a programon keresztül kizárólag a nyilvános munkaállomásaikra, valamint az azokat kiszolgáló szervereikre igényelhetnek Microsoft termékeket.
 • A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy egy szervezet adománykérését bármikor, bármilyen indokkal engedélyezze vagy elutasítsa.

Támogatásra jogosult szervezettípusok:

A Microsoft Adományozó Program azon nonprofit szervezeteknek szól, melyek küldetése a helyi közösség érdekeit szolgálja. Ezen szervezetek között szerepelnek a következő típusok:

 • Szegénységgel, felzárkóztatással foglalkozó szervezetek
 • Oktatásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek
 • A társadalmi jólét elősegítésével foglalkozó szervezetek
 • Kultúrával, hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek
 • Környezet megtartással és helyreállítással foglalkozó szervezetek
 • Emberi jogi szervezetek
 • A civil társadalom fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

Támogatásra nem jogosult szervezettípusok:

Nem minden közhasznú státusszal rendelkező nonprofit szervezet jogosult részt venni a Microsoft Adományozási Programban. Azon szervezetek, akik nem jogosultak, látogassák meg a Microsoft Mennyiségi License Programja szervezetek számára oldalt több információért a jótékonysági engedélyezésekről. Ezek a szervezetek még jogosultak lehetnek kedvezményes szoftvereket kapni a Microsofttól. A következő típusú szervezetek nem jogosultak Microsoft szoftveradományokat kapni:

 • Kormányzati szervek vagy ügynökségek.
 • Oktatási intézmények, beleértve alap- és középfokú intézményeket, kollégiumokat, egyetemeket, szakközépiskolákat.
 • Egészségügyi szervezetek és hálózatok, beleértve kórházakat, szakhálózatokat, ambuláns egészségügyi szolgáltatásokat, otthoni ellátási és gondozói intézményeket, egészségügyi kutatószervezeteket és laboratóriumokat.
 • Kereskedelmi egyesületek, melyeknek nincs jótékonysági céljuk vagy tevékenységük.
 • Események: kerekasztalok, kiállítások, előadások szponzorálása.
 • Adománygyűjtési események, mint például ebédek, vacsorák, séták, futások, sportversenyek.
 • Politikai és munkaügyi szervezetek;
 • Számítógép-felújítók, akik az adományozott szoftvert nonprofit szervezeteknek vagy iskoláknak szállított vagy adományozott felújított számítógépekre telepítik. Látogassa meg a Regisztrált számítógép-felújító Programot.
 • Nem nyilvános könyvtárak, beleértve magánkönyvtárakat, iskolai könyvárakat, szakkönyvtárakat, katonai könyvtárakat és kormányzati könyvtárakat.

Felhasználási feltételek:

A Microsoft termékeit kérelmező szervezeteknek el kell fogadniuk az érvényes felhasználási feltételeket.

Változtatás joga:

A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy a jogosultsági kritériumokat bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

Diszkriminációellenes politika

A programban való részvételhez a szervezetnek el kell fogadnia a következő nyilatkozatot, mely összhangban áll a Microsoft Vállalati Polgárság programjának diszkriminációellenes politikájával.

A szervezetem nem folytat hátrányos megkülönböztetést alkalmazás, kompenzáció, tréningekhez vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés, előléptetés, felmondás vagy nyugdíjazás tekintetében fajra, bőrszínre, nemre, nemzeti hovatartozásra, vallásra, korra, fogyatékosságra, nemi identitásra vagy annak kifejezésére, családi állapotra, terhességre, szexuális orientációra, politikai hovatartozásra, szakszervezeti tagságra vagy veterán státuszra alapozva.

VAGY

A szervezetem vallási szervezet, melynek megkülönböztetési gyakorlata mentesül az egyébként ezt tiltó törvények hatálya alól.

További információ: Microsoft Corporate Citizenship Gyakran Ismételt Kérdések

Termékterjesztés:

 • A kapott Microsoft termékeket nem lehet továbbadni vagy értékesíteni. Továbbá ezeket a szoftvereket nem lehet olyan gépekre installálni, amelyeket más szervezeteknek vagy személyeknek adnak tovább vagy értékesítenek, még jótékonysági program keretében sem.

 • Az ezen a programon keresztül adományozott termékek csak az arra minősített szervezeteknek, illetve könyvtáraknak kerülnek kiosztásra, egyéneknek nem.