O&O Software - Jogosultság és rendelési keret

Mennyiség:

  • Egy szervezet maximum két adományozott terméket igényelhet, legfeljebb két rendelés keretében egy költségvetési évben (július 1. – június 30.).
  • Az O&O Syspectr termékekhez egy költségvetési évben termékenként legfeljebb 100 licencet igényelhetnek.

Költségvetés:

Ez az adomány bármilyen nagyságú működési költségvetéssel rendelkező szervezet számára elérhető.

Kizárólag nonprofit szervezetek:

A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok számára érhetőek el.

Diszkrimináció-ellenes szabály:

Azok a szervezetek, amelyek kor, etnikum, nem, nemzeti hovatartozás és származás, fogyatékosság, faj, méret, vallás, szexuális beállítottság vagy gazdasági-társadalmi háttér alapú diszkriminációt népszerűsítenek, támogatnak vagy folytatnak, nem jogosultak részt venni a programban. Azon szervezeteknek, amelyek termékeket kívánnak kapni jelen program keretein belül, hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

Esettanulmány:

A termékekből részesülő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük információt szolgáltatni az O&O Software számára a programmal kapcsolatos esettanulmány vagy ajánlás készítéséhez.

Termékterjesztés:

  • Jelen program keretein belül kizárólag a jogosult szervezetek részesülnek termékekben, magánszemélyek nem.
  • A termékekben részesülő szervezetek nem ruházhatják át és nem értékesíthetik az O&O Software termékeit.