Tableau Software

Restrictions: 

Mennyiség:

Egy szervezet legfeljebb 5 terméket igényelhet egy költségvetési évben (július 1. – június 30.).

Költségvetés:

Az 5 millió dollárnyi összeget meg nem haladó éves működési költségvetésű szervezetek jogosultak erre az adományra.

Kizárólag nonprofit szervezetek:

A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok számára érhetőek el.

Szervezettípusok:

Jelen programban a következő szervezettípusok nem jogosultak termék igénylésére:

 • Iskolák, felsőoktatási intézmények
 • Önsegélyező szervezetek
 • Cserkészszervezetek
 • Profisport-szövetségek
 • Kormányzati közvetítő szervezetek és ügynökségek
 • Üzleti és szakmai szervezetek
 • Olyan szervezetek, amelyek csak a tagjaiknak vagy egy cég alkalmazottainak biztosítanak juttatásokat
 • Egészségügyi szolgáltatások vagy kapcsolódó tevékenységek – kivéve azokat, amelyek fogyatékkal élőknek kínálnak segítséget
 • Vallási szervezetek világi közösség megjelölés nélkül. A világi közösség meghatározás egy olyan szervezetet takar, amely az egyházaktól vagy vallási szervezetektől külön áll, szolgáltatásait az embereknek azok vallási meggyőződésétől függetlenül nyújtja, és nem hirdet vagy népszerűsít egy bizonyos vallásos hitet.

Felhasználási feltételek:

A Tableau termékeit kérelmező szervezeteknek el kell fogadniuk az érvényes felhasználási feltételeket, beleértve korlátozás nélkül a Tableau végfelhasználói megállapodásban foglaltakat is.

Diszkrimináció-ellenes szabály:

Azok a szervezetek, amelyek kor, etnikum, nem, nemzeti hovatartozás és származás, fogyatékosság, faj, méret, vallás, szexuális beállítottság vagy gazdasági-társadalmi háttér alapú diszkriminációt népszerűsítenek, támogatnak vagy folytatnak, nem jogosultak részt venni a programban. Azon szervezeteknek, amelyek termékeket kívánnak kapni jelen program keretein belül, hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

Esettanulmány:

A termékekből részesülő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük információt szolgáltatni a Tableau számára a programmal kapcsolatos esettanulmány vagy ajánlás készítéséhez.

Termékterjesztés:

 • Jelen program keretein belül kizárólag a jogosult szervezetek részesülnek termékekben, magánszemélyek nem.
 • A termékekben részesülő szervezetek nem ruházhatják át és nem értékesíthetik a Tableau termékeit.