Kreditný program spoločnosti Amazon Web Services

Mennyiség

  • A szervezetek egyetlen kezdeti támogatást kérhetnek $2000 értékben, AWS kredit formájában egész működési idejük alatt.
  • A szervezetek minden költségvetési évben (július 1. – június 30.) egyszer kérhetnek megújítást

Költségvetés

Ez az adomány bármilyen nagyságú működési költségvetéssel rendelkező szervezet számára elérhető.

Kizárólag nonprofit szervezetek és könyvtárak

A programban szereplő termékek kizárólag közhasznú fokozattal rendelkező, vagy Szja civil 1% gyűjtésére jogosult nonprofit szervezetek és nyilvános könyvtárak számára érhetőek el. A könyvtáraknak szerepelniük kell a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékében.

Szervezettípusok

Oktatási intézmények, beleértve iskolák, főiskolák, egyetemek, szakképzők nem vehetnek részt ebben a programban, de érdeklődésükre számot tarthat az AWS Educate program.

Felhasználási feltételek

A szervezeteknek el kell fogadniuk az Amazon Web Services Kreditprogram Nonprofit Szervezeteknek felhasználási feltételeit a szolgáltatások igénybe vétele előtt.

Utánkövetés

A programban résztvevő szervezeteknek késznek kell lenniük egy utólagos felmérésben való részvételre a támogatás odaítélése után.

Diszkriminációellenes irányelvek

Azon szervezetek, amelyek életkoron, etnikai, nemi, nemzeti hovatartozáson, fogyatékosságon, fajon, testméreten, valláson, szexuális orientáción vagy gazdasági-társadalmi helyzeten alapuló diszkriminációt hirdetnek, támogatnak vagy gyakorolnak, nem jogosultak részt venni a programban. A program keretein belül termékeket igénylő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén.

Esettanulmány

A termékekből részesülő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük információt szolgáltatni az AWS számára a programmal kapcsolatos esettanulmány vagy beszámoló készítéséhez.

Kreditelosztás

  • Jelen program keretein belül kizárólag a feltételeknek megfelelő szervezetek részesülnek kreditekben, magánszemélyek nem.
  • A kreditekben részesülő szervezetek nem ruházhatják át és nem értékesíthetik kreditjeiket.