A CivilTech szoftver- és hardveradományozó portált a NIOK Alapítvány (1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.) üzemelteti együttműködésben a San Franciscó-i székhelyű TechSoup Global nonprofit szervezettel (435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, California 94017) – a továbbiakban TechSoup.

A honlapon történő adatkezelés bemutatása

A CivilTech portálra a szervezetek önkéntesen jelentkeznek, ott adataikat önkéntesen adják meg annak érdekében, hogy az adományozó partnerek szoftver és hardver termékadományaiban, kedvezményes termékeiben és szolgáltatásaiban részesülni tudjanak, valamint jogosultság esetén a tranzakció lebonyolítása megtörténhessen (kapcsolattartás, szállítás stb.). Az adatok automatikus továbbításra kerülnek a TechSoup-hoz, illetve megrendelés esetén a megfelelő adományozó partnerhez.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az adatok kezeléséről szóló további leírást:

A következő formákban keletkeznek adatok:

 1. A felhasználó adatszolgáltatása során megadott adatok
  1. Az oldalon nyújtott szolgáltatás használatához szükséges adatok, megadásuk kötelező:
   A honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevétele során a következő személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Amennyiben a fentebb felsorolt kötelezően megadandó adatokat nem, vagy csak részben adja meg: a honlap szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

   Regisztrációs adatok: név (vezeték és keresztnév), email cím, beosztás, felhasználónév, jelszó.

   Az adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése, amelyben az adatok tulajdonosa az egyik szerződő fél.

  2. A felhasználó hozzájárulásával megadott, nem kötelező adat, amely kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, a regisztráció során nem kötelezően megadott telefonszám.

  Az 1.1 és 1.2 pontban felsorolt adatok vonatkozásában a felhasználó adatszolgáltatása során megadott adatok kezelésének célja:

  • az oldal használatához való hozzáférés biztosítása
  • ügyfélszolgálat biztosítása
  • szolgáltatási üzenetek, aktualitások, biztonsági értesítések, regisztrációs információk küldése
  • üzenetek küldése az adományozó partnerek kínálatáról, és programok indulásáról
  • adatok ellenőrzése, regisztrációs adatok összevetése a Civil szervezetek névjegyzékével
  • ügyfélszolgálat során vitás ügyek megoldása a szolgáltatásban részt vevő partnerek és az ügyfél között
 2. Automatikusan gyűjtött, nem beazonosítható adatok

  Az oldal használatakor automatikusan gyűjtünk adatokat, amelyek személyes adatokat is magukba foglalnak, a használt szolgáltatásokról, és a használat módjáról.

  Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, amelyben az érintett szerződő fél, és szükséges számunkra ahhoz, hogy a szerződést jogszerűen teljesíteni tudjuk. Továbbá ezek az információk kezelése jogos érdekünk annak érdekében, hogy az oldal funkcióit biztosítani és fejleszteni tudjuk.

  • Földrajzi információk. Az oldal használata közben keletkezhet információ a felhasználó pontos vagy megközelítőleges földrajzi helyéről az IP cím, vagy a mobilkészülék GPS adatai alapján. A legtöbb mobil eszköz lehetővé teszi, hogy kontrollálja vagy kikapcsolja az alkalmazások földrajzi ellenőrzését.
  • Használati információk. Információkat kezelünk az oldallal kapcsolatos interakciókról, mint pl. a megtekintett oldalak és tartalmak, keresések, adománykérések, és egyéb tevékenységek az oldalon.
  • Naplózott adatok és eszköz információk. Az oldal használata során automatikusan keletkeznek naplózott adatok és eszköz információk, nem bejelentkezett állapotban, illetve Civiltech profil nélkül is. Ez az információhalmaz többek között az alábbiakat tartalmazza: hogyan használja az oldalt (beleértve amikor harmadik oldal linkjére kattint), IP cím, látogatás ideje és időtartama, hardver és szoftver információk, eszköz információk, egyedi azonosítók, crash és süti adatok, azok az oldalak, amelyeket megtekintett az oldal látogatása előtt és után.
  • Süti és egyéb technológiák. Süti és hasonló technológiát alkalmazunk, mint pl. webjelzők, pixelek, mobil azonosítók. Ezen követő alkalmazások használatát lehetővé tehetjük partnereink számára is, vagy bevonhatunk egyéb szolgáltatókat, hogy a mi megbízásunkból kövessék a látogatók szokásait. A sütik alkalmazását letilthatja a böngésző beállításokban.

  Az automatikusan gyűjtött adatok kezelésének célja az oldal és a hozzá kapcsolódó felhasználói élmény működtetése, védelme, fejlesztése, optimalizálása.

 3. Harmadik féltől származó információk

  Az adományozó partnerek által kezelt egyes adatok hozzáférhetőek a CivilTech számára, és azokat összevezethetjük az oldalon kezelt információkkal a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A felhasználó jogai

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely személyes adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A hozzájárulás megadottnak tekinthető, ha a látogató a jelentkezési lapot kitölti, és a "Felhasználó létrehozása" gombra kattint.

Az Önre vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhet (ha regisztrált felhasználó, akkor a hozzáférés során adatait bármikor megtekintheti), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, illetve tiltakozhat bizonyos személyes adatok kezelése ellen. (Kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség, például KSH, vagy egyéb állami szerv felé történő kötelező adatszolgáltatás). Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban kikérheti, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheti (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket, észrevételt és panaszt az adatvedelem@niok.hu email címen, vagy a 1122 Budapest, Maros utca 23. mfszt 1. postacímen fogadunk.

Önnek joga van az adatkezeléshez kapcsolódó panasz benyújtására az alábbi címen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu.

Diszkriminációellenes politika

A TechSoup Global esélyegyenlőséget támogató és alkalmazó szervezet, amely nem engedélyezi az életkor, származás, etnikai, nemi, nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, faj, testméret, vallás, szexuális orientáció vagy gazdasági-társadalmi helyzet vagy egyéb, a hatályos törvények által tiltott megkülönböztetést.

A szervezeteknek hajlandóknak és képeseknek kell lenniük annak igazolására, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén, hogy a TechSoup-tól erőforrásokat kaphassanak. Az olyan külső bizonyítékok, mint például a negatív nyilvánosság vagy a közösségi média, amelyek felfedik az ilyen megkülönböztetést, gyűlöletbeszédet, tiszteletlen vagy erőszakos magatartást, amelyről a TechSoup saját hatáskörében jogosult döntést hozni, befolyással bírhatnak a részvételre. A TechSoup fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból bármikor megtagadja a szolgáltatást.

A szervezetekre az adományozók jogosultsági követelményei is vonatkoznak, akik megkövetelhetik, hogy megállapodjanak saját diszkriminációellenes politikájukban.

A NIOK Alapítvány törekszik rá, hogy szolgáltatásaiban biztonságos feltételeket és közeget teremtsen minden résztvevő számára. A programba jelentkezéssel a szervezetek a NIOK Alapítvány etikai, védelmi és magatartási irányelveit a szolgáltatás igénybevétele során magukra nézve kötelezően elfogadják.

X
A {link_name} végzi az érvényesítéseket és biztosítja az ügyfélszolgálatot a CIVILTECH.HU partnerei számára. Visit {link_name}arrow